Mautic - nástroj marketingovej automatizácie

Mautic je open source systém na správu kontaktov, na sledovanie aktivít a kvalitu kontaktu, na e-mailový marketing, notifikácie a na množstvo ďalších funkcií. Mautic výrazne pomáha zautomatizovať komunikáciu s kontaktom a jeho následnú konverziu na zákazníka.

Čo s Mauticom dokážete?

Mautic toho vie neskutočne veľa. Ale v skratke môžete:

Sledovať

Pomocou trackovacieho kódu vloženého na web stránku sledujete aktivitu kontaktu. Takto viete o kontakte, ktorú stránku kedy navštívil, kedy vyplnil formulár alebo otvoril e-mail.

Identifikovať

E-mail slúži ako identifikátor. Pomocou e-mailu ste schopný identifikovať kontakt, doplniť mu ďalšie údaje do profilu (cez import, aktivity, formuláre, pomocou API…). Toto ste následne schopný využiť pri oslovení a automatizácii.

Oslovovať

Keď už máte kontakty, môžete ich oslovovať, napr. hromadným e-mailom, notifikáciu alebo zmenou obsahu na stránke. Kontakty sa dajú segmentovať alebo tagovať. Na základe týchto vlastností môžete kontakt personalizovane osloviť, najlepšie je však túto komunikáciu automatizovať.

Automatizovať

Pomocou kampaní ste schopný automatizovať komunikáciu. Ako sme už spomínali vyššie, kontakty je dobré mať segmentované. Potom podľa informácii a na základe akcií, ktoré kontakty vykonajú, či už je to otvorenie e-mailu, navštívenie stránky, alebo odoslanie formulára, viete spustiť automatizované oslovovanie. Toto sa dá vykonávať v rôznych časových intervaloch.

Čo s Mautic obsahuje?

Kontakty, segmenty a značky, trackovanie, landing pages, formuláre, súbory, dynamický obsah, kampane, pokročilý e-mail marketing, push notifikácie, SMS, Twitter monitoring, skóre kontaktu, reporty…

Dôležité odkazy

www.mautic.org — oficiálny web a komunita open source verzie
www.mautic.net — cloud verzia Mauticu s možnosťou účtu zdarma (skvelé na testovanie)
dokumentácia v EN — základ, použite predtým, než sa opýtate vo fóre
komunitné fórum — komunitné fórum k open source verzii Mauticu
dokumentácia pre vývojárov — ak ovládate alebo máte naskilovaného človeka v PHP, odhalíte úplne inú dimenziu
github — pre vývojárov, pre tých, ktorí chcú prihodiť ruku k dielu, ale aj tých, ktorí chcú sledovať vývoj

 

Chcem Mautic školenie