Desktop notifikácie

Desktopové notifikácie sú jedným z nových efektívnych marketingových kanálov
a sú plne integrované v nástroji MadeSimple.cloud.

Čarujte ihneď po nasadení krátkeho kódu

Akonáhle nasadíte kód pre notifikácie, môžete pripraviť svoje prvé kampane s notifikáciem. 

  • na ľudí ktorý navštívili určitú stránku, v určitom čase a v určitom počte
  • na ľudí, ktorý príšli z určitých zdrojov (Heuréka, Google, Facebook...) v určitom čase
  • na ľudí z miest a regiónov

Toto všetko môžete ľubovoľne kombinovať.

Následne môžete vytvoriť takúto jednoduchú kampaň:
do 6 odošli notifikáciu s ponukou pre všetkých návštevníkov z Heuréky, ak nevytvorili objednávku

V ďalšej fáze môžete robiť oveľa pokročilejšie postupy. 

Ako notifikácie fungujú? (pozrite si video)

  • Zákazník je vyzvaný po prichode na stránku pre potvrdenie prijímania notifikácii
  • Akonáhle ich potvrdí, máte ho v databáze!
  • Následne môžete odosielať hromadné notifikácie (podobne ako newsletter) 
  • Alebo  kampaňové notifikácie v čase na základe akcií (návšteva stránky, otvorenie emailu, rôzne kombinácie...)
  • Notifikácia obsahuje nadpis, popis, obrázok, tlačítko, je klikateľná a viete ju odoslať aj v prípade, že zákazník z vaších stránok už odišiel


Prečo používať notifikácie?

Oslovte zákazníkov aj po odchode z vašich stránok

Vtiahnite späť zákazníka do hry o váš produkt. Notifikácie môžete kedykoľvek odoslať, obsahujú obrázok, nadpis, text a klikateľný odkaz na vašu web stránku.

Oslovte ich aj keď nenavštívia vaše stránky

Notifikácie je doručená v čase, keď má váš zákazník otvorený prehliadač, prípadne pri jeho otvorení. Pripomeňte zákazníkovi nedokončený košík, alebo pošlite mu špeciálnu časovo limitovanú cielenú ponuku.

Notifikácie sú klikateľné

Podľa výskumov je priemerná klikateľnosť notifikácie medzi 10-15%, čo je oproti emailu viac ako 10-násobná možnosť konvertovať vášho návštevníka na zákazníka.

Oslovte cca 70% desktopových prehliadačov

V súčanosti systém podporuje cca 70% desktopových prehliadačoch: Chrome 42+(Desktop & Android), Firefox 44+ (Desktop), Safari 7.1+ (Mac OS X desktop). Zoznam podporovaných prehliadačov sa časom bude rozširovať.

 

Chcem využívať notifikácie s nástrojom MadeSimple.cloud